Důležitá kapka v moři informací

  V předchozím článku jsem udělal chybu v nadpisu. Není to hrubá chyba, spíše nepřesnost. Bylo nepotřebné psát I.díl. Je mi zcela jasné, že už není třeba psát díl č. II. Je to otázka důležitosti. Není třeba zvětšovat důležitost čehosi, co ji již pozbylo. Možná by to bylo na škodu jednomu člověku, kterému by o malou kapku přibylo tekutiny do poháru sebedůležitosti. A sebedůležitost je škodlivá. Mohla by to být třeba kapka přetékající, proto pokud nenapíšu II. díl, věřím, že bude svět o kapku veselejší. A protože nic by se nemělo podle zákonu zachování tekutiny či pozornosti ztratit, raději nechám tuto jednu kapku dopadnout na informaci, která opravdu důležitá je. Vždyť celý zápas mediální pozornosti je o důležitosti.

Ve světě těch, kteří opracovávají kámen, byl za posledních minimálně padesát let důležitou postavou hodnou úcty a pozornosti pan kovář Jaromír Sál. Uměl vykovat a především zakalit kamenické nářadí. Věděl o všech sochařích a kamenících, co dělají, kde pracují a s čím. Většinu nářadí mám od něj. Dokázal dokonce vymyslet a vykovat dláta, která se běžně nepoužívají, přestože v minulosti existovaly. Vzpomněl jsem si na něj právě nyní, když dokončuji kopii jedné gotické Madony v opuce pro klášter trapistů v Novém Dvoře a používám velmi originální dláta, která mi k tomu on speciálně vykoval. Jde vlastně o kamenická dláta, ale ve tvaru dlát řezbářských, ovšem geniálně zakalených, takže jsem schopen tuto sochu dokončit ve stejném vzhledu a technologickém postupu jako v době pozdní gotiky. Tak pan kovář Jaromír Sál tento měsíc odešel do nebe. Ve věku 83. let. A ještě před pár měsíci koval. Když se podívám do polic s mým nářadím, tak jej vlastně vidím. Je důležité, že žil zde na zemi. A tato malá kapka v moři informací má pro mě chuť soli. Pociťuji její důležitost.

 
<< blog