Restaurování

Kopie kamenných soch:

 • Kopie Třeboňské madony 1991. Kopie byla provedena v přírodním kameni – opuce.
 • Kopie dvou barokních soch andělů v životní velikosti, pro Strahovský klášter v Praze 1993. Kopie byly provedeny v přírodním kameni – pískovci - hořickém
 • Kopie barokní sochy beránka a dvou váz v Hradišťku 1994. Kopie byly provedeny v přírodním kameni – pískovci votuz
 • Kopie sousoší Svaté rodiny pro náměstí v Českém Brodě 1994 – 6. Kopie byly provedeny v přírodním kameni – pískovci – maletínském.
 • Kopie čtyř barokních soch a dvou váz pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1995 – 8. Kopie byly provedeny v pískovci – božanovském.
 • Rekonstrukce a provedení dvou putti pro sochu sv. Jana Nepomuckého v České Skalici. 2001v kameni – pískovci - hořickém
 • Socha Panny Marie pro Mariánský sloup na Staroměstské náměstí v Praze 2003 – pískovec božanovský
 • Kopie sousoší Vzkříšení Krista pro pražskou Loretu. 1998 – 2004 kámen – hořický pískovec
 • Bradáč – vytesání nového reliéfu Bradáče podle originálu z Karlova mostu. Kámen – libná. 2006
 • Kopie sochy Putti na atice Arcibiskupského paláce v Praze. Pískovec - Libná 2007
 • Praha – kopie sochy anděla pro bránu břevnovského kláštera 2009 pískovec Libná
 • Nový Dvůr – kopie sochy Třeboňské Madonny pro kapli trapistického kláštera 2009 opuka
 • Rekonstrukce a kopie sochy Panny Marie Imaculaty a sochy Sv. Ivana – Svatý Jan pod Skalou 2009 – 2010
 • Mníšek pod Brdy – Kopie sochy Svatého Jana Nepomuckého, božanovský pískovec 2011 – 2012
 • Praha Národní Muzeum - kopie sousoší Géniů - 2012 - 2016

Mimo jiné restauroval tyto památky:

 • Barokní sochy Krista a Marie Nová Paka 1992
 • Mariánský sloup, kopie balustrády z červeného pískovce Mnichovice 1993
 • Restaurování sochy sv. Ivana ve Svatém Janu pod Skalou sv. Ivana 1993
 • Restaurování renesančního sousoší Ivana a Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou. sv. 1994
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Osov 1995
 • Restaurování portálu u gotického domu, Slaný 1996
 • Restaurování sochy Ponocného, Pražský hrad 1997
 • Restaurování sochy Vlasty, Pražský hrad 1997
 • Restaurovaní kamenných architektonických prvků, kostel sv. Jakuba Libiš 1997
 • Restaurování průčelí Arcibiskupského paláce, soubor čtyř soch a dvanácti barokních váz, 1998
 • Restaurování Praha Uhříněves, kopie dvou kamenných barokních váz, 1999
 • Mělník bývalý klášter kapucínů, restaurování dvou barokních soch na průčelí, 1999
 • Praha kostel sv. Jakuba, restaurování průčelí kostela, kamenné sochařské a architektonické prvky, štuková reliéfní výzdoba 1999
 • Praha, kostel sv. Josefa na Malé Straně. Restaurování sochy sv. Terezie, sv. Jana od Kříže a sv. Josefa na průčelí kostela. 2000
 • Restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Cítově. 2000
 • Restaurování roztříštěné sochy sv. Jana Nepomuckého v Hejnicích. 2001
 • Cítov – restaurování Mariánského sloupu. 2001
 • Stříbro – restaurování kamenných prvků a kopie kamenného reliéfu gotické mostní branky. 2001
 • Restaurování soch a kopie kartuše portálu kaple sv. Máří Magdaleny na Skalce 2001
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukce dvou ukradených andílků podle fotodokumentace – vytesání do přírodního kamene. 2001
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Skalce. 2002
 • Stříbro – restaurování kamenného mostu. 2002
 • Praha – restaurování soch na průčelí kostela sv. Ludmily. 2002
 • Stříbro – restaurování kamenného mostu. 2003
 • Horní Slavkov – restaurování renesančního portálu Pluhova domu. 2003
 • Nová Cerekev - restaurování sochy Panny Marie 2004
 • Stará Boleslav – restaurování sochy lva u kostela sv. Václava 2004
 • Praha – restaurování sousoší v Branbergerovské kapli 2004
 • Černovice – restaurování dvou barokních soch na mostě 2005
 • Transfer originálů gotických soch na výstavu Praha koruna Čech v Metropolitním muzeu v New Yorku 2005-6
 • Praha Loreta – restaurování sochy anděla 2006
 • Národní muzeum Praha – transfer sousoší Géniů z průčelí budovy Národního muzea 2006
 • Národní muzeum Praha – průzkum sochařských prvků budovy pláště budovy Národního muzea 2006
 • Pražský Hrad – restaurování sousoší Lvů s putti v Královské zahradě. 2007
 • Praha, Chrám Panny Marie před Týnem – socha Asumpty na tympanonu chrámu 2007
 • Praha – restaurování sochy sv. Judy Tadeáše 2007
 • Národní muzeum Praha – transfer sochy Krásy z budovy Národního muzea 2007
 • Budišov – restaurování sousoší Svaté rodiny 2008
 • Řím Itálie – restaurování soch sv. Cyrila a Metoděje 2009
 • Praha – klášter Františkánů Panny Marie před Týnem restaurování gotické sochy Piety 2009
 • Praha – Břevnovský klášter Sv. Markéty – restaurování soch vstupního portálu 2009
 • Praha – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, restaurování kamenných prvků průčelí 2009
 • Jihlava – restaurování sousoší Kristus na hoře Olivetské 2010
 • Praha Národní Muzeum – Restaurování sousoší Géniů 2007 – 2015
 • Praha Loreta - restaurování soch sv. Františka, sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa, sv. Jana Křtitele, sv. Kláry a znaku Lobkoviců se dvěma anděly - 2015
 • Praha Loreta - restaurování soch Evangelista Matouš, Navštívení Panny Marie, Anděl zvěstování, Panna Marie s Ježíškem, Sv. Jan Nepomucký, Evangelista Marek, Evangelista, an, Evangelista Lukáš a čtyři reliéfy - 2016
 • Praha Lorerta - restaurování osmi originálů sousoší andílků z balustrády Lorety - 2016