Projekty

Cesta sochy z Čech až na ostrov Vis v Chorvatsku

https://socha-vis.petrvana.info

Cesta sochy z Čech až na ostrov Vis v Chorvatsku

Sledujte cestu sochy, která vznikla jako nápad převozníka Zdeňka Bergmana, organizátora Navalis. Socha bude vysekána v Čechách, představena na slavnostech Navalis a následně popluje na lodi Falkuša do Chorvatska, kde bude osazena na ostrově Vis.

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje

http://cyrilametodej.petrvana.info

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje, Moutnice

Projekt nové sochy Cyrila a Metoděje, která bude osazena v městečku Moutnice nedaleko Brna v červenci roku 2013 u příležitosti výročí příchodu těchto věrozvěstů. Socha bude vytesána z kamene z daleké Soluně, z bílého mramoru, toho, odkud tito muži přišli. Bude mít tvar brány, kterou půjde opravdu projít. Tento web dokumentuje vznik sochy.

Jižní atelier

http://www.facebook.com/jizniatelier

Jižní atelier

Projekt jižního ateliéru je vize, která se v hlavě výtvarníků narodila již dávno. Tento jižní ateliér je naplnění takové myšlenky v případě několika sochařů a nejen jich. Uskutečnil se poprvé v místě, kde je bílý mramor na konci léta 2012. Uprostřed lomů na carrarský mramor v italské Colonnatě.

Socha pod vodou

http://www.sochapodvodou.cz

Socha pod vodou

Projekt vysekáni sochy sv. Jana Nepomuckého sochařem Petrem Váňou, která bude posvěcena na pražských slavnostech Navalis a potápeči osazena na své původní místo na dno Slapské přehrady k bývalým Svatojánským proudům.

Sochařské symposium Cesta mramoru Dobřichovice

http://symposium.fabian.cz

Sochařské symposium Cesta mramoru Dobřichovice Myšlenka sochařských symposií je krásná. První symposium uspořádal sochař Karel Prantl v rakouském Sankt Mararethen. Od té doby vzniklo mnoho symposií i v Čechách, nejznámější v Hořících, kde se pracuje do pískovce.
Žiji v kraji, kde se těží mramor - slivenecký. Myslím, že místo, kde člověk žije a po jakém kameni chodí, se vtiskne do jeho pohledu na svět. V roce 2003 se mi podařilo spolu s mými přáteli získat pro myšlenku založení symposia v našem kraji, kde by se pracovalo z místního kamene, obec Dobřichovice. V létě proběhl první ročník. Následující rok obec vybudovala první část mramorového chodníku, na kterém byly sochy osazeny.
Jsem vděčný lidem, kteří zde žijí, že tuto myšlenku přijali a podporují. Bienále CESTA MRAMORU neskončilo prvním ročníkem, letos proběhne další pokračování.

Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí

http://marianskysloup.info

Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí Projekt obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze je pro mě příběh, do kterého jsem vstoupil v roce 1996. Tenkráte jsem byl vybrán v konkurzu Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, aby jsem začal s realizací obnovy. Se svými přáteli kameníky Hynkem Shejbalem, Petrem Benešem, Tomášem Váňou jsem začal pomalu tesat do pískovce jednotlivé díly architektury sloupu. Čím dál více chápu, že to není zakázka, ale příběh, který k tomu, kdo do něj vstoupí, mluví a ovlivňuje jej. V roce 2001 jsme odjeli do Indie, kde jsme vylomili 6m dlouhý blok kamene na dřík sloupu, lodí jej převezli do Hamburku, pak společně opracovali v Mělníku a přivezli jej do Prahy na lodi Tajemství bratří Formanů. V roce 2003 jsem dokončil kopii sochy Panny Marie podle originálu, který je v pražském Lapidáriu. Socha je prozatím umístěna u Týnského chrámu v Praze. Věřím, že se lidé domluví a sloup bude moci být jednou postaven.