Kamenosochařství je způsob života. Vysekat sochu do bloku kamene trvá velice dlouho a sochař se nesmí splést.
To je potřeba přijmout. Potom je svět sochařství krásný.

Blog

Životopis

Petr Váňa vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na střední umělecko-průmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1990 diplomoval. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze). Od roku 1997 pracuje na obnově Mariánského sloupu pro Prahu.

V soucasné době se věnuje převážně volné tvorbě. Svá díla vystavuje na individuálních a kolektivních výstavách. Jeho sochy jsou realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha místech České Republiky. Zúčastnil se několika sympozií. Je organizátorem Sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích. Jeho další zajímavé projekty jsou například: Mezinárodní sochařská skupina Five sculptors, nebo projekt Jižní ateliér.

Z vlastní sochařské tvorby je možné uvést:

 • Návrh kaple Svatého Kříže v Berouně, mramor, dřevo 1991.
 • Kamenný oltář, ambon, sedes pro Kostel sv. Karla Boromejského v Praze v Nemocnici Pod Petřínem, slivenecký mramor a mramor Botticino 1994.
 • Kamenný oltář, sedes a kropenku a sochu Krista pro kostel sv. Bartoloměje v Praze v Bartolomějské ulici, carrarský mramor 1998.
 • Kamenný oltář pro rotundu sv Petra a Pavla na Budči, opuka 1994. interiér nové kaple v klášteru Kapucínů na Loretánském náměstí, opuka 1997.
 • Kamenný oltář pro kostel sv Bartoloměje v Zábřehu na Moravě, mramor Boticcino, Rosso Alicante, lipové dřervo.
 • Kamenný oltář, sedes, ambon, pro kapli kněžského domova ve Staré Boleslavi, mramor Boticcino 1994.
 • Památník politickým vězňům u lomu na Mořině, Slivenecký mramor 2001. Kamenná kašna v Řevnicích, Slivenecký mramor 1994.
 • Křížová cesta v kapli řádu Boromejek v Praze na Petříně Kamenný oltář a ambon pro kostel sv. Kateřiny v Mladých Bukách, Slivenecký mramor, 2002.
 • Kamenný oltář pro kapli komunitního centra v Nových Butovicích v Praze, opuka, 2003.
 • Nový kamenný oltář, ambon a vitráž pro kostel sv. Rocha v Praze, mramor Boticcino, 2005 - 2006.
 • Socha Panny Marie pro Nezabudice, pískovec Libná, 2005.
 • Socha Madonny pro řád Boromejek v Římě , mramor Boticcino, 2006.
 • Socha Imaculatty pro Černošice ze sliveneckého mramoru 2007.
 • Mariánský sloup pískovec Vitorchiano, pískovec Peperino, Itálie 2008.
 • Socha Vzkříšení – náhrobek z carrarského mramoru Rakovník 2008.
 • Návrh a realizace kamenného oltáře, ambon, sedes a svatostánek pro kostel svatého Fabiána a Šebestiána v Drozdově 2009.
 • Návrh a realizace kamenného oltáře, ambon, sedes pro kostel Povýšení Svatého Kříže v Hustopečích nad Bečvou 2010.
 • Návrh nové kaple pro sestry Premonstrátky na Svatý Kopeček u Olomouce - realizace kamenného oltáře, ambon, sedes, svattostánku, vitráže, kropenky 2007 – 2010.
 • Návrh a realizace kamenného oltáře, ambon a křtitelnice pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích 2008 – 2012.
 • Návrh a realizace pamětní desky profesora Kubálka pro školu ve Všenorech, nerez, 2012.
 • Fontána se sochou Panny Marie nad Vltavou uprostřed rajského dvora kláštera sester Trapistek v Poličanech, žula Mrákotín a mramor Carrara 2011 – 2012.
 • Návrh a realizace sochy Svatého Jana Nepomuckého pro Kaceřovský mlýn, trachyt, 2012.
 • Socha Setkání Svatého Jana Nepomuckého s Andělem – božanovský pískovec, Slapská přehrada 2012.
 • Fontana v Římě pro kolej Svatého Jana Nepomuckého, mramor Carrara a bronz, 2012.
 • Sousoší Cyrila a Metoděje pro Moutnici u Brna, řecký mramor Kozanis 2012 – 2013.
 • Pamětní deska v katedrále svatého Víta. 2014 Praha slivenecký mramor
 • Základní kámen a kašna pro novou školu v Dobřichovicích spolu s architektem Oldřichem Hájkem slivenecký mramor 2014
 • Návrh a realizace interiéru a sochařských prvků nové kaple pro řád Školských sester v Krči , mramor, dřevo, skleněná vitráž. 2012 – 2016
 • Návrh a realizace sochy sv. Jana Nepomuckého pro město Komiža na ostrově Vis v Chorvatsku. Božanovský pískovec 2017
 • Návrh a realizace sochy Gymnastka, pro pietní místo Věry Čáslavské v Černošicích. 20178 carrarský mramor
 • Návrh a realizace sochy Strom Života na vrcholu kopce Vejdoch u obce Jámy na Vysočině. 2018 božanovský pískovec.
 • Realizace nového oltáře podle návrhu architekta Josefa Pleskota a Norberta Schmidta 2018 carrarský mramor
 • Socha Madony pro Polici nad Metují. 2019 návrh a realizace. Carrarský mramor, božanovský pískovec