Mediální archeologie :-)

 Vědní obor, kterému se okrajově věnuji, je velice zajímavý a poučný. Vyvinul se tak nějak sám od sebe. Praktikuji jej vždy za chladného počasí. Mediální archeologii mi umožňuje systém vytápění našeho rodinného domu. Používáme kotel na dřevoplyn a zde je nejvhodnějším médiem pro zatápění starý denní tisk. Noviny je lépe před zapálením rozložit a zmuchlat, na ně pak třísky, polínka, škrtnout a je teplo. Při rozkládání jsem si všiml, že velice zajímavá metoda jisté reflexe je noviny před zmuchláním přečíst. Někdy postačí číst pouze titulky. Čas pro mediální archeologii je přímo úměrný ke stavu venkovní teploty a stupni promrzlosti ostatních členů rodiny.

Dnes, po krásném teplém období několika týdnů stačilo pouze trošíčku navečer přitopit, a tak jsem se studiu starých novin mohl věnovat dlouze a vychutnávat všechny finesy této vědní disciplíny, jež tolik bystří úsudek. Navíc hromada starých novin se ztenčila natolik po dlouhé zimě, že bylo možné začíst se do examplářů Mladé fronty Dnes či Lidových novin až z loňského léta.

Důležité je srovnání. Noviny přečtené napodruhé s odstupem jednoho roku potěší, zahřejí i zděsí. Političtí protagonisté a komentátoři zde tvrdí s úsměvem, že se nikdy nemůže stát to, co se následně samozřejmě stalo, s pláčem a zarputilostí varují před jistým příchodem čehosi, co samozřejmě nepřišlo. Slibují jistotu, která nenastala, a varují před hazardem, který se ukázal jako jediným stále platným, pevným a trvalým postojem. Zvláštní odrůda pro povzbuzení mimiky jsou politické radikální sliby. Oproti tomu dlouhodobé informace lze jen těžko najít i při nejpečlivějších mediálně archeologických postupech.

Tento vědní obor je i přes mé sezónní příležitostné angažmá natolik zajímavý a strhující, že se mi jednou dokonce stalo, že mi vyhasl kotel.

Jen jedné záležitosti se trochu obávám, a to je aplikace vědních poznatků do praxe. Pokud bych je aplikoval opravdu důsledně, musel bych přiznat, že žijeme ve společenském systému, který neumožňuje při následných volbách aktivitu těm, kteří se chtějí čestně přihlásit k postoji, jenž se nazývá: Zdržuji se hlasování.

 
<< blog