Počítač

Lidé jsou usilovní ve vytváření dalších živoucích světů. Nevím, zda tyto světy jsou latentně přítomny a my do nich jen vstupujeme, nebo zda je přímo vytváříme. Nevím. Vidím ale s určitostí něco ve svém žívotě. Je zde nový velice po přítomnosti a pozornosti dychtivý svět počítačů. Poutá pozornost, přitahuje ji, nořím se do něj. On žije z naší přítomnosti, mohutní jí, vynucuje si ji. Zabydlujeme se v něm, a tím jej zpětně vytváříme. Dáváme mu energii, živíme jej. Při delším pobytu v něm pociťuji ztrátu tepla, doslova vychládám. Je veliký rozdíl, zda počítač používám ke svému záměru, nebo zda se jím nechám unášet. Rozdíl je v teple - je buď ponecháváno, nebo se ztrácí. Při tvorbě, například když maluji obraz nebo pracuji na soše, tak získávám obrovské množství tepla - vnitřního a postupně i tělesného. U počítačové hry je tomu naopak - ztrácím tělesné teplo a postupně i vnitřní až k bezradnosti a depresi.

 
<< blog