Myšlenky tvořivé a uklízející

První, opravdu vlezlý podzimní den. Každodenně pracuji na sochách pro Svatý Jan pod Skalou. Už rok, ale teď intenzivně, termín se blíží a já už jsem trochu vyčerpán. Ráno, když jsem v kotelně lezl do montérek a přitom zatápěl, tak jsem znenadání začal uklízet. Nejdříve v kotelně, pak v ateliéru a teď v hlavě. Protože... Jak si tak uklízím a přemýšlím, došlo mi, že jsou chvíle tvořivé a jsou chvíle uklízecí. Jsou myšlenky tvořivé a jsou myšlenky uklízecí. Obojího je třeba. Dokonce jsou i lidé ve veřejné scéně spíše tvořiví a lidé spíše uklízející, obojích je třeba. To mě asi napadlo, že jsou dnes v Karlíku ty volby :-). Honí se mi před očima článek z ranních novin, na který jsem hleděl při snídani. Pan Martin C. Putna spravuje knihovnu pana Václava Havla. Prý má pan Havel tolik papírů popsaných myšlenkami, že má na to třídiče. Že by ten Havel byl jen tvořič a uklízecí funkci hodil raději na někoho jiného ? No prý to tak prezidenti mívají. Hm... Prezidentem nikdy nebudu, v ateliéru i v hlavě si uklízím sám. Chtěl bych  tím přispět k bourání mýtů. První z nich je v našem regionu velmi zakořeněn. Mýtus zní: " Čím větší nepořádek, bordel a chlív v ateliéru umělce,  tím více tvůrčí prostředí."
 Mýty škrtám, ale legendy podporuji.
 
Tak jdu tesat tu sochu. Sochu sv. Ivana. Znáte jeho legendu? Byl to člověk, který si důkladně uklidil v hlavě. To není jednoduché, věnoval tomu celý život. Život poustevnický. Jednu chvilku to už vzdával a chtěl před svým harampádím v hlavě zdrhnout. Dokonce se sebral a utíkal z poustevny, z údolí, kde ji měl, takovou jeskyň. Tahle myšlenka úklidu v duši je nadčasová, naddimenzionální. Na kraji údolí se totiž setkal s mužem o 1000 let starším, se sv. Janem Křtitelem. A tenhle člověk mu řekl: " Ne, ne, Ivane. Žádnej úprk, pěkně se vrať a dodělej, co jsi začal. Uklízet se má důsledně a pokud už nemůžeš, bude ti pomoženo. Naštěstí na to nikdy nejsi sám."
 Dal mu fyzický předmět – kříž a on s ním, když se vrátil do jeskyně, vyklidil z hlavy velmi tvůrčím způsobem všechny čerty. Toliko v kostce legenda. Legenda je krásná věc. Je tvůrčí, inspirativní. Také věřím na setkávání přes propast času v dobrých myšlenkách a s dobrými lidmi. Je to tvůrčí to uklízení.

 
<< blog