Několik let

Velké kamenné sochy nelze vytesat za jeden rok. Mnoho let se odvíjí před vlastní prací v kameni myšlenka, že by byla možnost jejich vzniku či obnovy. Mnoho let dozrává rozhodnutí, nezávisle na sochaři, který bude moci jednou na soše pracovat, a on to často zatím ani neví. Jsme součástí daleko širších příběhů, aniž to víme.

Od roku 2005 do 31. prosince 2010 jsem pracoval na sousoší Panny Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Ivana pro malinké, ale velmi důležité městečko. Pro Svatý Jan pod Skalou. Toto barokní sousoší bylo v minulosti zničeno. Vymodeloval jsem podle fotografií sochu Panny Marie a z fragmentů poskládal a domodeloval sochu poustevníka Ivana. Potom jsem dva roky spolu s kameníkem Hynkem Schejbalem tesal do pískovce nové sochy. Jsou velké a v  jednu chvíli, když napadl sníh a práce bylo ještě mnoho, jsem zapochyboval, zda všechno stihnu. Podobně jako to bylo v životě v legendě o sv. Ivanovi. Při práci se často sochař velmi hluboce identifikuje s tématem. Stejně tak jako jemu, tak i mně bylo pomoženo. Dostal jsem rozměr času, ve kterém bylo možné dílo dokončit. Díky rodině, přátelům, díky všem přes propast časovosti.

Přečtěte si legendu o tomto poustevníkovi, je stará, její poselství je úžasné. A odehrála se tady blízko. Ve vesničce Svatý Jan pod Skalou.

 
<< blog