Skryté sochy

Sekám do kamene vlasy anděla. Nezbývá již mnoho a socha bude hotová. Tato socha má něco velmi společného se sochou, kterou jsem dokončoval v loňském roce ve stejnou dobu. Obě jsou umístěny na skrytém místě. Obě uvidí jen velmi malý počet lidí. Jedna socha bude na souši, druhá pod vodou.

První socha – Naší Paní nad Vltavou, je středem nového kláštera Trapistek v Poličanech. Je uprostřed rajského dvora, v klauzuře, kde jen velmi výjimečně bude moci přijít někdo mimo společenství sester tohoto řádu.

Druhá socha – Setkání sv. Jana Nepomuckého s andělem, bude na dně Vltavy 40 m pod hladinou Slapské přehrady.

Obě sochy budou zveřejněny tento rok. Socha Panny Marie v Poličanech je naposledy přístupná všem, kdo příjdou na slavnostní posvěcení 28. června od 10.30.

Socha Svatého Jana Nepomuckého bude vystavena a posvěcena 15. května na slavnostech Navalis u Karlova Mostu, potom 19. května potopena na Slapech.

U obou soch nešlo o výdělek, šlo o zpodobnění mystické chvíle těchto dvou příběhů.

K oběma sochám jsem v průběhu práce získal velké pouto, mnoho se naučil a ještě více zažil. A teď se jich těžko vzdávám. Je to však prastarý princip sochařství. Na věžích katedrál jsou také detailně propracované sochy, krásné sochy, za běžných okolností z té dálky prakticky nepostřehnutelné. Vypovídá to mnoho o smyslu tesání do kamene.

Ale pro povzbuzení mě trapistky slíbily, že budu moci jednou za rok vstoupit do rajské zahrady a potápěči mě slíbili, že se mohu naučit potápět …....

 

Kamenný anděl ze sochy sv. Jana Nepomuckého pod vodu

 
<< blog