Setkání s andělem

Jsou lidé, kteří Mariánský sloup milují, protože mají ve velké úctě Pannu Marii.
Jsou lidé, kteří Mariánský sloup nemají rádi, protože mu přisuzují funkci symbolu historických událostí, na které neradi vzpomínají.
Je mnoho lidí, kteří o Mariánském sloupu nevědí a ani je toto téma nezajímá. Ale začnou se o něj zajímat, pokud slyší tento zajímavý příběh a ctí jej, jako krásnou, historickou památku.
Pro velkou většinu lidí, by bylo zajímavé, že obnovení historické, sochařské památky, posloužilo ke smíření dvou menších skupin lidí. Stalo se symbolem smíření. Neboť fakt smíření, i třeba jen dvou lidí, má hodnotu příběhu, o kterém může sochařství vyprávět.
Rád bych pomohl svými silami, jako sochař, této myšlence. Přeji oběma stranám odvahu.
Jsme schopni schopni, jako lidé, přijít si naproti a smířit se? Usmát se? Obejmout ?
Nebo v našem životě přicházejí Andělé, kteří v této chvíli stojí při nás. Přinášejí v proudu času malou možnost, možnost setkání.

Jsem v italských horách z bílého mramoru. Blízko Carrary, v Colonnatě. Sekám sousoší na výstavu, která bude v prosinci v Praze. Výstava se bude jmenovat Setkání s andělem. Pomožte mi prosím najít tvar pro sochu Anděla smíření. Sochu pro Mariánský sloup.

Colonnata 20. října 2016
Foto: Zdenek Valeš
Jižní Ateliér na Facebooku

 
<< blog