Výstava obrazů a soch v kostele sv. Fabiána a Šebestiána

16.10.2005 - 03.11.2005

Na této netipické výstavě nainstaloval Petr Váňa po určitou dobu v sakrálním prostoru své obrazy na místo tradiční malířské výzdoby. Iniciátorem a tvůrcem koncepce výstavy byl kněz Františk Eliáš, Děkan v Zábřehu.

V roce 2003 jsem pracoval pro Váš kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově na návrhu a zhotovení kamenného oltáře a ambonu. Po dvou letech se na pozvání Vašeho kněze Františka rád vracím do tohoto prostoru, kde mám možnost představit na netradičně koncipované výstavě své sochy a obrazy z volné tvorby posledních několika let.

Dovolte mi představit tyto příběhy, které zažívám, nebo které jsou pro mě inspirující. Chtěl bych jednou zachytit proud, nebo spíše vítr milosti, smyslu, který těmito příběhy prostupuje, drží nás a my v něm jsme ukotveni.


Děkuji za pozvání Zdraví Vás Petr Váňa


<< Zpět na seznam výstav