Setkání s andělem - 5. příběh: Proud světla a hmoty

V pískovci ani v žule to není vidět, ale v mramoru ano. Pískovec a žulu světlo obtéká, jiskří na povrchu, ale mramor proniká. Prosvěcuje jej zevnitř. Stejně jako alabastr, onyx. Je to fantastická vlastnost, se kterou se dá pracovat a také s ní mnoho sochařů pracovalo a pracuje. Nechci ale použít tuto vlastnost pouze jako dekoraci. Snažil jsem se o zpodobnění významu světla v kameni. První reliéf kde proniká světlo a něco říká je asi tento, proud světla a hmoty. Taky první, který vydržel a nepraskl v místě ztenčení.

Před dvěma roky jsem v italské Colonnatě sekal znovu Zvěstování. Chtěl jsem, aby se anděl zjevil ženě, která čeká, jako překvapení. Chtěl jsem, aby socha vyjadřovala a obsahovala překvapení. A kamenná, neprostupná, mramorová deska může při ozáření zjevit obrys, světelnou postavu. Je více druhů carrarského mramoru, každý se používá na něco jiného. Dokonce barevně není carrarský mramor pouze bílý. Jeho škála je od čistě bílé, narůžovělé, šedé až po tmavě modrou. Na broušení tenkých desek, kde proniká světlo je nejvhodnější Carrara Trugiano. Než jsem to zjistil dvakrát mi deska s andělem praskla. Nakonec se překvapení v kameni začalo zjevovat. Jako andělé, zjevují se jako velké překvapení. V místě, kde by to člověk neočekával se zjeví světlo.

Další části příběhu:

 
<< blog